Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2014

۞Nhận Xét - Comments

Phim Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ]


Thể loại - Diễn viên: Nhãn: , , , ,

Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2
Dad, Where Are We Going Season 2
Tập:50
Thể loại:Hài hước, Gia đình
Năm:2014
Thời lượng:90
Quốc gia:Hàn Quốc
Giới thiệu:Appa Odiga mùa thứ 2 này, ngoài sự thay đổi thành viên thì sẽ có những đổi mới gì nữa???Hãy khoan rầu rĩ vì sự thiếu vắng các thiên thần ở mùa đầu tiên, cùng đón chào những thiên thần bé nhỏ hứa hẹn sẽ mang lại những luông gió mới, những kỉ niệm đáng nhớ không kém phần đặc biệt trong mùa này nhé!
Site: Phimsoc.Net
Fanpage: http://facebook.com/phimsoc.net


[id]1;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/20140128?noredirect=1#5973874794505015906|1;https://docs.google.com/file/d/0ByXaCe7EIowNcmhMRTRyNm5Tamc/preview|1;phimsoc.f/goo.gl/jXHpo7|2;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/20140205?noredirect=1#5977134762164842370|2;phimsoc.f/goo.gl/wdYlUH|3;https://picasaweb.google.com/106152305444781864029/D3?authkey=Gv1sRgCOiK5bad3JykzAE#5980698010490684594|2;https://docs.google.com/file/d/0ByXaCe7EIowNVnZGS0JZY1EtNFk/preview|3;https://docs.google.com/file/d/0B4LP7SM52rZTV0JEU1hnRE1yTU0/preview|4;https://picasaweb.google.com/112163746693992985194/20140218#5981937929463394562|4;https://docs.google.com/file/d/0ByXaCe7EIowNRmxMWFdHYzNhLTQ/preview|3;phimsoc.f/goo.gl/32tNXl|4;phimsoc.f/goo.gl/XYOw9w|5;https://picasaweb.google.com/118369239361230874429/Dad60?authkey=Gv1sRgCOHtxJq3obDFGQ#5984729613447898114|5;https://docs.google.com/file/d/0B800Loj6MVM4Zl8wV2NRRFJ5Snc/preview|6;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Dad6?authkey=Gv1sRgCIrijvC-p_TO2AE#5987362908462153970|6;http://docs.google.com/file/d/0B8ylRRWQJmtCcUwwU1dWaEFpajA/preview|5;phimsoc.f/goo.gl/6Wf6lQ|6;phimsoc.f/goo.gl/NO7lqJ|7;phimsoc.f/goo.gl/0j6Wdj|7;https://picasaweb.google.com/116089507972289531586/20140312?noredirect=1#5990126363862782498|7;https://docs.google.com/file/d/0B6LwLvwqpXUUVzZPWTdwZnI5MFE/preview|8;phimsoc.f/goo.gl/SengDx|8;https://picasaweb.google.com/118369239361230874429/W8full?authkey=Gv1sRgCKOb6d6rmoKqdA#5992896652301215106|9;https://picasaweb.google.com/117339696387611836266/Dad9PhimLetVn?authkey=Gv1sRgCI2mlOHS-c7p3wE#5996130249268888418|8;https://docs.google.com/file/d/0ByXaCe7EIowNYUtlMFp1bWZMTlE/preview|9;https://docs.google.com/file/d/0ByAPXwBQXGd6T2tZUms5U0xzdUk/preview|9;phimsoc.f/goo.gl/mJFsEy|10;https://picasaweb.google.com/104991020185273494837/20140402?noredirect=1#5997896069316341298|10;https://docs.google.com/file/d/0B6lwoGRmI_MacVY5VThMc1B3b00/preview|10;phimsoc.f/goo.gl/a9PxKm|11;https://picasaweb.google.com/112431810765327925539/Dad11?authkey=Gv1sRgCOfU-byeiNienAE#6001799376547238018|11;https://docs.google.com/file/d/0B3V1vBnH4wGxZUNtLWdBdkppVEk/preview|11;phimsoc.f/goo.gl/exbj70|12;phimsoc.f/goo.gl/cPr4hy|12;https://picasaweb.google.com/108679885895053711042/Dad12?authkey=Gv1sRgCNKyxOeD2o_HMA#6003998934088656274|12;https://docs.google.com/file/d/0B4DyKtuV8PhGR001N3Bva1ZCRjA/preview|13;https://picasaweb.google.com/116105066474568517180/D13full?authkey=Gv1sRgCKHT4uzNyO2f0wE#6011458051020341666|13;https://docs.google.com/file/d/0B5SOXyue9U-Db2xFR1BsdWJxTjA/preview|13;phimsoc.f/goo.gl/GwcUJg|14;https://picasaweb.google.com/116105066474568517180/D14full?authkey=Gv1sRgCJjH9fuFrM7eGg#6014381279893967634|14;https://docs.google.com/file/d/0B7jbiORBqjQjTmo0bVdGbUlmWW8/preview|14;phimsoc.f/goo.gl/9bBDAo|15;https://picasaweb.google.com/116105066474568517180/D15full?authkey=Gv1sRgCKiBuM__zNSAVA#6016125611546151186|15;https://docs.google.com/file/d/0B9KdqIq8AEs0YjJkTGlXMHBZS00/preview|15;phimsoc.f/goo.gl/0rGdY1|16;https://picasaweb.google.com/108603387069549157340/20140530?noredirect=1#6019161721393765938|16;https://docs.google.com/file/d/0B6Xd4op7YF-XMjFLcEh2c29kUHM/preview|16;phimsoc.f/goo.gl/x0iBrq|17;https://docs.google.com/file/d/0B7BggqmLwWPfWnBGak92N0lRZlU/preview|17;https://picasaweb.google.com/107212474029762074795/Dad17?authkey=Gv1sRgCNKPwqD1tv__9gE#6022003908947300114|18;https://picasaweb.google.com/105725019717872987851/Booi18?#6024015505676838194|18;phimsoc.f/goo.gl/5m0Aic|19;https://picasaweb.google.com/101811953597921808903/Dad19full?authkey=Gv1sRgCM_coZ3NlqnJVg#6027360013239044226|19;phimsoc.p/105689221761374661557/BoiOiMinhDiDauThe19?authkey=Gv1sRgCN6C0fPegeiAmAE#6027572063714703138|20;https://picasaweb.google.com/107521392848004214516/D20full?authkey=Gv1sRgCMKB8c3ikMz2vwE#6030008652400406578|19;http://m.xemphimhan.com/mobile/pica/108318856580318332626u002fBooi19u00236027407215398117634.mp4|20;http://m.xemphimhan.com/mobile/pica/107521392848004214516u002fD20fullu003fauthkey=Gv1sRgCMKB8c3ikMz2vwEu00236030008652400406578.mp4|21;http://m.xemphimhan.com/mobile/pica/100339830767591084721u002fDadWhereAreYouGoingSS2E21u003fauthkey=Gv1sRgCNqFxbakhvm3IQu00236032348479106666946.mp4|21;https://picasaweb.google.com/105979810397925313141/BoOiMinhDiDauThe21?authkey=Gv1sRgCKfWtteRmIKeKg#6034406763931063810|22;phimsoc.p/107915922591462932027/Dad221?authkey=Gv1sRgCNGU2ozD-POo6gE#6035162820929856274;phimsoc.p/107915922591462932027/Dad222?authkey=Gv1sRgCIr-k5m4g6bBOA#6035162835969787122;phimsoc.p/107915922591462932027/Dad223?authkey=Gv1sRgCPCIss6n0fu9_gE#6035162844850308626|22;https://picasaweb.google.com/105689221761374661557/BoOi222?authkey=Gv1sRgCNyshuLa8eTUlAE|23;phimsoc.p/113939400607424209507/Dad23?authkey=Gv1sRgCIrR9a7_2reVlAE#6037422909227249666|23;https://picasaweb.google.com/101848720801926709549/BoOi223HD?authkey=Gv1sRgCJaKn56VxtG4Cg|24;https://picasaweb.google.com/104876141147058292371/D24full?authkey=Gv1sRgCLrfkcvpjvyIuQE#6039538738287602818|24;phimsoc.p/101848720801926709549/BoOi224HD?authkey=Gv1sRgCPrf7PKAlcrxlAE|25;phimsoc.p/100370096184015269293/Booi80#6042083337118818450|25;https://picasaweb.google.com/114463921972263495335/Dad25?authkey=Gv1sRgCI6o0_7G-c2AvAE#6042087736469304098|26-RAW;http://www.dailymotion.com/swf/x22pla1_140803-dad-where-are-we-going-ep-81-part-1-2_lifestyle;http://www.dailymotion.com/swf/x22plaf_140803-dad-where-are-we-going-ep-81-part-2-2_lifestyle|26;phimsoc.net/goo.gl/zCJbdB|26;https://picasaweb.google.com/117141022372877320949/DadWhereAreYouGoingSS2E26HD?authkey=Gv1sRgCJTj9f_V-JOPIQ#6045837113906339202|27;phimsoc.net/m.phim14.net/grabvideo/***vantoan%7C%7C%7CaHR0cHM6Ly9waWNhc2F3ZWIuZ29vZ2xlLmNvbS8xMDE4NDg3MjA4MDE5MjY3MDk1NDkvQm9pT2kyMjdTZD9hdXRoa2V5PUd2MXNSZ0NNV2ZvNWVIblozZXNRRQ==.mp4|27;https://picasaweb.google.com/117180986424617863158/BoOiMinhIAuThePhan2Tap27Fix?authkey=Gv1sRgCJGzuIaNlrHGugE#6048044510283884642|28;phimsoc.p/114133066913254712568/Booi28#6051118700362119602|28;https://picasaweb.google.com/104515004563267825835/Dad28full?authkey=Gv1sRgCPGOo579zfqVUw#6050713145682627362|29;https://picasaweb.google.com/100494515322127566917/D29full?authkey=Gv1sRgCNf-jrr8s7rejAE#6053024468145800562|30;phimsoc.p/113626609667673754328/Booi30#6056698499629342978|30;https://picasaweb.google.com/104337582983627636273/DadWhereAreYouGoingSS2E30HD?authkey=Gv1sRgCJm6zPHCuPfVmwE#6056213409464623490|31;https://picasaweb.google.com/113495746123917688448/DadWhereAreYouGoingSS2E31HD?authkey=Gv1sRgCNb7gOL55t-tugE#6058704633564156562|32;https://picasaweb.google.com/108319604376963309501/DadWhereAreYouGoingSS2E32HDKITESVNCOM?authkey=Gv1sRgCJaJ0Pz3kZf5Mg#6061938697561471282|33;anc.mp4//goo.gl/VJtbA9|33;https://picasaweb.google.com/114264549750532857591/D33?authkey=Gv1sRgCL7VqciHsZrAXw#6067923041262719058|34;https://picasaweb.google.com/114264549750532857591/D34full?authkey=Gv1sRgCPXOw_vioaykhQE#6069355876661678290|35;https://picasaweb.google.com/101168150945676783066/Dad35?authkey=Gv1sRgCMaEqcbPyobh9gE#6073082103892072082|36;https://picasaweb.google.com/110555966658831356309/20141022?noredirect=1#6073005301452673922|Or-36;https://picasaweb.google.com/101168150945676783066/Dad36?authkey=Gv1sRgCMnT87PRmeCdwQE#6073089587003980978|37-ENGSUB;phimsoc.net/goo.gl/3zMYml|37;https://picasaweb.google.com/117036502078273362308/20141030#6075983902177982450|37;http://www.dailymotion.com/swf/x28y6oi_1-2-vietsub-dad-where-are-we-going-ep-92-s2-e37-360kpop_music;http://www.dailymotion.com/swf/x28y6q3_2-2-vietsub-dad-where-are-we-going-ep-92-s2-e37-360kpop_music|38-RAW;anc.mp4//goo.gl/TzU9fe|Or 37;https://picasaweb.google.com/115594429097826108051/Dad37?authkey=Gv1sRgCMXMgbTt0_apoQE#6076310469068113986|38;https://picasaweb.google.com/110555966658831356309/20141107#6078996555897818226|Or 38;https://picasaweb.google.com/112955679350100869812/Dad38?authkey=Gv1sRgCKvgoPH_yLTyqgE#6079292131363190226|39-ENGSUB;phimsoc.net/goo.gl/rEqVgT|39;http://www.dailymotion.com/swf/x2a8fu1_1-2-vietsub-dad-where-are-we-going-ep-94-s2e39-360kpop_music;http://www.dailymotion.com/swf/x2a8fvf_2-2-vietsub-dad-where-are-we-going-ep-94-s2e39-360kpop_music|39;https://docs.google.com/file/d/0BxkO9ZPVLw6VVlgxdkhZV0R4bzg/edit?pli|39;https://picasaweb.google.com/110555966658831356309/2014111403#6081808147925414690|Or 39;https://picasaweb.google.com/110555966658831356309/2014111403#6081808147925414690|40;http://www.dailymotion.com/swf/x2apxty_1-2-vietsub-dad-where-are-we-going-ep-95-s2e40-360kpop_music;http://www.dailymotion.com/swf/x2apxvj_2-2-vietsub-dad-where-are-we-going-ep-95-s2e40-360kpop_music|40;https://picasaweb.google.com/108292011552451826980/20141121#6084091111390512338|Or-40;https://picasaweb.google.com/102214472278674337645/Dad40?authkey=Gv1sRgCNaX7pWnhuXZzQE#6084152888937914946|41-Eng;phimsoc.net/goo.gl/GPVbdJ|[/id]

Xem phim - Watch Online

TAG:


Phim Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] . Phim Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] online , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] VietSub, HD , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Full, Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] SubViet , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ]Hàn Quốc, Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Lồng tiếng , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Thuyết Minh , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] VTV1 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] VTV2 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] VTV3 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] VTV9 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] TodayTV , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] HTV7 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] HTV9 . Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Download , Tải phim Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] mediafire, fshare , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] 4share.com . Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 1 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 2 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 3 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 4, Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 5 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 6 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 7 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 8, Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 9 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 10 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 11 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 12, Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 13 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 14 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 15 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 16, Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 17 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 18 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 19 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 20, Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 21 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 22 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 23 , Bố Ơi ! Mình Đi Đâu Thế 2 - Dad, Where Are We Going Season 2 [ Tập 41Eng/50 ] Tập 24,
^
Top