Thứ Bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2013

۞Nhận Xét - Comments

Phim Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ]


Thể loại - Diễn viên: Nhãn: , , , , , , ,
Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc | Vtv6
Đạo diễn: Đỗ Thanh Hải,
Diễn viên: Công Lý, NSND Trần Nhượng, NSƯT Minh Hằng, Quỳnh Trang, Thu Trang, Trần Trang, Mạnh Hưng, Hoàng Kiên...
Thể loại: Phim Tình Cảm,
Quốc gia: Phim Việt Nam
Thời lượng: 36 Tập
Năm phát hành: 2013Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc

tập 2 3 4 là một bộ phim truyền hình được sản xuất vào năm 2013 và dài 36 tập do Việt Nam sản xuất. Nội dung phim nói về ông Lâm và gia đình của ông, sau khi vợ ông mất trong lúc hạ sinh người con gái thứ 3 thì, ông rơi vào trầm cảm và đau khổ triền miên và quyết định không lấy người đàn bà nào khác nữa. Phim Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc Ông Lâm bắt đầu dành hết tình cảm và công việc của mình cho ba đứa con gái bé bỏng của mình.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=tH8p8aXV6Ek;http://www.youtube.com/watch?v=FKx1cbbRArs;http://www.youtube.com/watch?v=X0YMmnBJ3eQ|1;phimsoc.y/1JTkvAEHMXc|2;phimsoc.y/LUzzFPMlEUc|2;http://www.youtube.com/watch?v=3YsfaVhtqbk;http://www.youtube.com/watch?v=1gz4WZsk1nI;http://www.youtube.com/watch?v=3yE5U30awyg|3;http://www.youtube.com/watch?v=elpe8iY7ugo;http://www.youtube.com/watch?v=dtGeeIzcVk0;http://www.youtube.com/watch?v=lB7eAXpkkYg|3;phimsoc.y/0u45eevKFeo|4;http://www.youtube.com/watch?v=jMlyj0dDgnM;http://www.youtube.com/watch?v=sCjR-uDlxjg;http://www.youtube.com/watch?v=2AXtDJh2vwc|4;phimsoc.y/ISTVSc_8Sfo|4;phimsoc.y/ISTVSc_8Sfo|5;http://www.youtube.com/watch?v=0RlM3lxOJXM;http://www.youtube.com/watch?v=RvwzcqP_nug;http://www.youtube.com/watch?v=6z_Bif3XQmg|5;phimsoc.y/LfRAG7W0sP4|6;phimsoc.y/BI7IqRBvet0|6;http://www.youtube.com/watch?v=TyE0JPz_ZAo;http://www.youtube.com/watch?v=dxI7-CVHW-M;http://www.youtube.com/watch?v=DEFBIXlQMdE|7;phimsoc.y/JisvaJXhk7M|7;http://www.youtube.com/watch?v=ghq5PK-Yt9c;http://www.youtube.com/watch?v=ifkStQaOMyY;http://www.youtube.com/watch?v=qCZxTacZGZo|8;phimsoc.y/FT9k0dHvp7M|8;http://www.youtube.com/watch?v=6IAmHBJMKaI;http://www.youtube.com/watch?v=fTYvEPEhiok;http://www.youtube.com/watch?v=TMCxpq3m6-E|9;http://www.youtube.com/watch?v=L7SvodraGHg;http://www.youtube.com/watch?v=Ch5eeLgRSQU;http://www.youtube.com/watch?v=a04CgPInhJY|9;phimsoc.y/WqmM_vtSloU|10;phimsoc.y/nTIGVt21SqI|10;http://www.youtube.com/watch?v=6cHVEuZxyvw;http://www.youtube.com/watch?v=52yqMBh57jY;http://www.youtube.com/watch?v=cO76zmz--NY|10;phimsoc.y/mH2MHOzVF2I|11;http://www.youtube.com/watch?v=-wVq7Hnkf_Q;http://www.youtube.com/watch?v=Qtc23gws8kc;http://www.youtube.com/watch?v=JmSZC7iUx7A|11;phimsoc.y/JgxbkMz6K9Y|12;http://www.youtube.com/watch?v=b7zrILdq-qc;http://www.youtube.com/watch?v=oXzSm-moess;http://www.youtube.com/watch?v=MJEqgfpO_dU|12;phimsoc.y/WR-A9qtSYnM|13;phimsoc.y/ViOPEet9iGs|13;phimsoc.y/Xq0MqoDxH94|13;http://www.youtube.com/watch?v=ZONWpPqw8Hs;http://www.youtube.com/watch?v=LL-tKky9VHQ;http://www.youtube.com/watch?v=bFg4vf7P8ks|14;phimsoc.y/zI9naRUU0-Q|14;http://www.youtube.com/watch?v=_qORmXvQbJs;http://www.youtube.com/watch?v=L9A_B8L0CaY;http://www.youtube.com/watch?v=SM0l6EkT-qg|15;phimsoc.y/IJ6H1mqsMlk|15;http://www.youtube.com/watch?v=C469n0Bsl2w;http://www.youtube.com/watch?v=UdmE4H09Io0;http://www.youtube.com/watch?v=PA4nwHIUkc0|15;phimsoc.y/UglVzzBFCVU|16;phimsoc.y/z2qKYlCmxDs|16;phimsoc.y/z2qKYlCmxDs|16;http://www.youtube.com/watch?v=m4-ziEeCJwM;http://www.youtube.com/watch?v=VmLJFG_iqk0;http://www.youtube.com/watch?v=nMBrvZ8pjDE|17-HD;phimsoc.y/lWHiwgvIKNQ|17;http://www.youtube.com/watch?v=DU6f0wPQHmQ;http://www.youtube.com/watch?v=sF9ahoqN0A0;http://www.youtube.com/watch?v=aA7Q9RulUgc|18;http://www.youtube.com/watch?v=VNXOGTYdaAQ;http://www.youtube.com/watch?v=CAbXw4NDlxM;http://www.youtube.com/watch?v=DWmW81MayEg|18;phimsoc.y/qMGy8Xxu8Pg|19;http://www.youtube.com/watch?v=Wu_Hg1elknE;http://www.youtube.com/watch?v=cZTWAFEMWW0;http://www.youtube.com/watch?v=6nixsmfCHSs|or 19;http://www.youtube.com/watch?v=EZWJEx1FOyg;http://www.youtube.com/watch?v=_3JXzdOwfJo;http://www.youtube.com/watch?v=7BlGpgEFeXk|19;phimsoc.y/peSoueHpuaQ|20;phimsoc.y/8bZBpRI_wp4|20;http://www.youtube.com/watch?v=Kkb9vgkrho4;http://www.youtube.com/watch?v=No6dFjOkLDw;http://www.youtube.com/watch?v=_CzIpcxrklg|or 20;phimsoc.y/mrM3TC-F6qw|or 20;http://www.youtube.com/watch?v=TR4qXRkhaYw;http://www.youtube.com/watch?v=RMTLX6n8YPs;http://www.youtube.com/watch?v=h_3sOWnYP3U|21;http://www.youtube.com/watch?v=Tr0F2OwPJRE|21;phimsoc.y/-ORCcMNU4EM|21;http://www.youtube.com/watch?v=4zE3KZABJ_k;http://www.youtube.com/watch?v=GPd-OSaNiQE;http://www.youtube.com/watch?v=Gfb3y7N97r4|or 21;http://www.youtube.com/watch?v=xKwORGMki_I;http://www.youtube.com/watch?v=NF1GD1dARa0;http://www.youtube.com/watch?v=F1yF-rFDAws|21;phimsoc.y/xxY5HXfzCf4|22;phimsoc.y/73BryOcbdMA|22 full;http://www.youtube.com/watch?v=RAejwoCIzho|22;phimsoc.y/AZRAAHGYvF0|22;http://www.youtube.com/watch?v=nd9A3-_Mq_8;http://www.youtube.com/watch?v=0PdqIeougRc;http://www.youtube.com/watch?v=baQWYz-wPEE|23;phimsoc.y/C0565XtSGfk|23 full;http://www.youtube.com/watch?v=FPwnYjIw1Tw|23;http://www.youtube.com/watch?v=elQxXAYCU4g;http://www.youtube.com/watch?v=l0qs5O6cb4A;http://www.youtube.com/watch?v=Wi3rSkYAdSc|or 23;http://www.youtube.com/watch?v=y_7X7Zp_cWU;http://www.youtube.com/watch?v=r1hKLkHIGn8;http://www.youtube.com/watch?v=laVVWQ6upyw|23-HD;phimsoc.y/JXpmVPjwpc0|24;phimsoc.y/l3ghQmdFI9U|24 full;http://www.youtube.com/watch?v=l5MD1Q4jhZM|24;http://www.youtube.com/watch?v=Atg6SgmKMWU;http://www.youtube.com/watch?v=fVMr_6eBUM8;http://www.youtube.com/watch?v=sUySUnm7goo|25;phimsoc.y/MatPCqtMIlc|25;http://www.youtube.com/watch?v=cNP2bSCRduo|or 25;http://www.youtube.com/watch?v=MatPCqtMIlc|full;anc.ylPLg_i-sYSHBwED-Q7xOWhH84qGusnGz4Q2|26;phimsoc.y/rWUtAMsX46Q|26;http://www.youtube.com/watch?v=YrCKmmR-OpA;http://www.youtube.com/watch?v=U3qyPc3dBxs;http://www.youtube.com/watch?v=yTUJdkZ1TsA|26;http://www.youtube.com/watch?v=DAdkiDAWjyU|27;phimsoc.y/JXQUBmmoiBo|27;http://www.youtube.com/watch?v=HmRSlRfLONI|27;http://www.youtube.com/watch?v=yFZyDxpw8Js;http://www.youtube.com/watch?v=WbQjwjztRcE;http://www.youtube.com/watch?v=DvLjSqorBgM|27-HD;phimsoc.y/u98anuFAHfs|28;http://www.youtube.com/watch?v=gZELPUWg4t8|29;phimsoc.y/DltyDjdOObs|29;http://www.youtube.com/watch?v=_lUczSSosW8;http://www.youtube.com/watch?v=lWNkbAkLdNE;http://www.youtube.com/watch?v=t8o5X0NiJWU|Xem full;anc.ylPLemgXpm3neb2QUh3GcXBhJKDjw6HYt3EF|29;http://www.youtube.com/watch?v=lCoszaXtplY|30;http://www.youtube.com/watch?v=gIiqrFGtQ50;http://www.youtube.com/watch?v=tf3oVO2nN3A;http://www.youtube.com/watch?v=HWXTFinRQyE|or 30;http://www.youtube.com/watch?v=htM8RkvEf5c;http://www.youtube.com/watch?v=Mm4mJhdzvt0;http://www.youtube.com/watch?v=MDwakb3YOB4|30;phimsoc.y/wB64HzEmo-c|30;phimsoc.y/hk9Be3lhi0A|31;phimsoc.y/1gdYle4NBbg|31;http://www.youtube.com/watch?v=QdoYGzFbsj4;http://www.youtube.com/watch?v=TMfNYP86Cyg;http://www.youtube.com/watch?v=QCnxDAjM5b0|31-HD;phimsoc.y/JM_ty8LreOw|32;http://www.youtube.com/watch?v=0n2qUSF8RmE;http://www.youtube.com/watch?v=gOJuv-N9a3k;http://www.youtube.com/watch?v=FcEW1eJkm-o|32;phimsoc.y/Lx4rLDqxP9g|or 32;http://www.youtube.com/watch?v=GeeYTpdyFao;http://www.youtube.com/watch?v=K8PmYmgorY8;http://www.youtube.com/watch?v=dzeXbjRoL5M|33;phimsoc.y/wUtyR4yrsCA|33;http://www.youtube.com/watch?v=HBRij3FrICw;http://www.youtube.com/watch?v=lwTwBvu6nRg;http://www.youtube.com/watch?v=xHNGtZpkuTs|33;phimsoc.y/3u4_HOU2PsY|34;http://www.youtube.com/watch?v=usxwj0EYGwk;http://www.youtube.com/watch?v=E_6nGAOIhvM|34c;http://www.youtube.com/watch?v=2orqtUaWGsU|34;phimsoc.y/-lS_6AyusxI|35;phimsoc.y/0BYASm0ZYyI|35;http://www.youtube.com/watch?v=dRaYhAghzU0|or 35;phimsoc.y/jJNozin1nJ4|or 35;http://www.youtube.com/watch?v=R_vjGu8youc|36;phimsoc.y/b3MMMtvOBvg|36;http://www.youtube.com/watch?v=w2BRkLYk7eU|36-End;http://www.youtube.com/watch?v=9uks5YnwnPo;http://www.youtube.com/watch?v=NeVf-b0Qpc0;http://www.youtube.com/watch?v=4sZwgOxo46g|or 36;phimsoc.y/i3tR-mDdjSU|1;phimsoc.y/dsXAwy-yk5g|2;phimsoc.y/5JZggjaKB1M|3;phimsoc.y/WZyiT019ffo|4;phimsoc.y/z7BBxVap6UY|5;phimsoc.y/TnNLv2wCoPE|6;phimsoc.y/BI7IqRBvet0|7;phimsoc.y/JisvaJXhk7M|8;phimsoc.y/FT9k0dHvp7M|9;phimsoc.y/WqmM_vtSloU|10;phimsoc.y/nTIGVt21SqI|11;phimsoc.y/JgxbkMz6K9Y|12;phimsoc.y/WR-A9qtSYnM|13;phimsoc.y/ViOPEet9iGs|14;phimsoc.y/zI9naRUU0-Q|15;phimsoc.y/cXFrC1Z6nh0|16;phimsoc.y/w4CmQOR3UD8|17;phimsoc.y/lWHiwgvIKNQ|18;phimsoc.y/UypszUt-goY|19;phimsoc.y/f4SH6i6ZFp0|20;phimsoc.y/XT6jn64vlP4|26;phimsoc.y/rWUtAMsX46Q|27;phimsoc.y/Dv_owSY-Pas|28;phimsoc.y/a_Dt3WXd8_o|29;phimsoc.y/CTibOSf4FJI|30;phimsoc.y/y32yDITfUN0|31;phimsoc.y/jWfrArVXIew|32;phimsoc.y/KTb5XnzElGI|33;phimsoc.y/OCUe27Aor1c|34;phimsoc.y/MtPdEmc42Ag|35;phimsoc.y/tsT8ESrS0KY|36-End;phimsoc.y/4SpVoBBCxcM|[/id]

Xem phim - Watch Online

TAG:


Phim Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] . Phim Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] online , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] VietSub, HD , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Full, Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] SubViet , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ]Hàn Quốc, Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Lồng tiếng , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Thuyết Minh , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] VTV1 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] VTV2 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] VTV3 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] VTV9 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] TodayTV , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] HTV7 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] HTV9 . Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Download , Tải phim Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] mediafire, fshare , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] 4share.com . Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 1 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 2 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 3 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 4, Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 5 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 6 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 7 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 8, Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 9 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 10 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 11 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 12, Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 13 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 14 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 15 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 16, Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 17 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 18 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 19 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 20, Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 21 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 22 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 23 , Khi Người Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc - Vtv6 - full online [ 36 / 36 ] Tập 24,
^
Top