Thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2013

Tên phim: 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full]
Thể Loại: 2009, Hoạt Hình, HTV3, Nhật Bản, Phim Truyền Hình, Phim Đề Cử, Đang cập nhật,
Phim được cập nhật trên site:http://phimsoc.net

7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Tập 2/97
Dragon Ball Kai - Episode 2/97
Đạo diễn: Toei Animation
Diễn viên: Goku, Radich, Piccolo, Gohan, Ma Buu, Bumma
Thể loại: Hoạt Hình
Sản xuất: Đang cập nhật
Quốc gia: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2009
Thời lượng: 97


[id]Dragon Ball Kai HTV3 - 1;http://www.youtube.com/watch?v=rfCTMlF-bpM|2;http://www.youtube.com/watch?v=_p_n-n9mvvc|3;http://www.youtube.com/watch?v=6K99rNizgdA|4;http://www.youtube.com/watch?v=LDSC4wcv5Es;http://www.youtube.com/watch?v=0pWYBUwKubU|5;http://www.youtube.com/watch?v=4RSFSek-0BM;http://www.youtube.com/watch?v=bm4L73T80eo|6;http://www.youtube.com/watch?v=w7Ml9t5nGoY|Dragon Ball Kai 2009 - 1;phimsoc.y/hygT4TEhjqk|2;phimsoc.y/hbeapU3-aFo|3;phimsoc.y/Jsuka49Rh7k|4;phimsoc.y/SdzvI9rMseE|5;phimsoc.y/KacVJLl8wnM|6;phimsoc.y/HMX_QhEzWiI|7;phimsoc.y/DpfxLJjFjrw|9;phimsoc.y/ZfIXAw7Weow|10;phimsoc.y/FgZ_XMn3x5c|11;phimsoc.y/nPFYcvKnD9M|12;phimsoc.y/XzOZzs8wC78|13;phimsoc.y/2UYX_hg0XnU|14;phimsoc.y/6UUL8zBNcdE|15;phimsoc.y/nB5Nk2pz-es|16;phimsoc.y/T4N_HYb9naU|17;phimsoc.y/RaGkQPfMcfU|18;phimsoc.y/UTIj67bnCx0|19;phimsoc.y/E5SgI8UznDA|20;phimsoc.y/B5LicfbbmTc|21;phimsoc.y/bIlr0rqh40Q|22;phimsoc.y/lxcjY6L_z2g|24;phimsoc.y/WFnH6zLfBPM|26;phimsoc.y/XotPuR-IC2M|27;phimsoc.y/cpCuxmuu_A0|28;phimsoc.y/5B6LHN6GZtE|29;phimsoc.y/0giMqDX5jeY|30;phimsoc.y/XmkWZePVnWo|31;phimsoc.y/Ht5ftDXo1Zk|32;phimsoc.y/KonU0wUTTqA|33;phimsoc.y/FT-sqJWgkYk|34;phimsoc.y/RaS9QrlXILY|35;phimsoc.y/Bc_1HyYQdNk|36;phimsoc.y/wgGGxftPM-Y|37;phimsoc.y/He2tiJ2QSao|38;phimsoc.y/J9lHpXc1iWY|39;phimsoc.y/8l20d2Aq1XY|40;phimsoc.y/1iJTJNizwSI|41;phimsoc.y/Y7spTSlDWgE|44;phimsoc.y/Hz8iBwVbE3A|53;phimsoc.y/WEFg1q2Yz3o|70;phimsoc.y/BpeAX4gFXQw|71;phimsoc.y/08sQ2PtH2xk|73;phimsoc.y/3ztbxdWulac|74;phimsoc.y/njfprJL6RYk|75;phimsoc.y/_kq2D90LlSo|76;phimsoc.y/XrLRqQ6oIPU|77;phimsoc.y/7Zivp9raBgY|78;phimsoc.y/n6CMZAro6hE|79;phimsoc.y/nspTAiqgI7A|80;phimsoc.y/8-J3lPKOrW8|81;phimsoc.y/sX-kSbklKWo|82-End;phimsoc.y/5ACgZy87etg|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LstOO1L9MpFhYOFBkOCDA28jj9t7PTLoeTELWQaBJxA|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cHcEf0WMNgaw1UlMdVkPgDQMe-xTXnAggtZRfmM7oTw|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4rAHj-9Qb3ZI-5QoqJQI2zQMe-xTXnAggtZRfmM7oTw|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0L-mDETfLd4Dxciu8CVNfjQMe-xTXnAggtZRfmM7oTw|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pRUx9dAyMxC0VBzoajHerjQMe-xTXnAggtZRfmM7oTw|41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0zL33P__sBaDobbdEEdL7KD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|42;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zCf8pm7nYBBpJ3AVdZnyXKD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|43;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gN8b-DkT9yg8QXeLfhof5KD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|50;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zj3OI4F7PAdeOLK4siHsIKD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|51;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Dgfrwx2YsHSzQW2XRCaxWqD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|52;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_iCgRWZuqkduKYWqYANUqKD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|53;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iqByBPmnisiwx6KiahfSqKD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|54;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5Nia4ca6VFbUD5oEV64nDaD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|55;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NsbBSv6NZE2YY9_fjRElz6D9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|56;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NsbBSv6NZE2YY9_fjRElz6D9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|57;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fDT-7HUh-0sEYnm7CKoRdqD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|58;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4iLSC-9TLoUmF2j5350InqD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|59;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qi8zAL6GHURYsWmHayHPYqD9FyPC-AJcMjJB9_Qbs70|60;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OYZ8XZ4hZUrirxqUJIWHhPJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|61;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7XL1edpiubGfJ_smfX757_JJ-uAPbznsefITC4wKOqY|62;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mqC5UStzkTdF3T-ZgZCadvJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|63;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mE3cJHNv4JV7P9qaTcTvmfJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|64;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lO8k0iStyD8HdomYG9TK9_JJ-uAPbznsefITC4wKOqY|65;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EfA8nThn-0J-VqCuprN0jPJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|66;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sL7DaQTWrC-cl2y0Civt-fJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|67;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bEFE4xCM6FdlSP8ZZ6f5mPJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|68;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ow2gfvVlhU84ksl4d3ziVvJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|69;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V6ioeJp691g9J0RNgb80HPJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|72;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Aoa98mQEFsHfjOw5bV47ufJJ-uAPbznsefITC4wKOqY|81;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4L3cREs9BM1IcYy8TzEojh-Rg8LE5DHtDPZfGi1-_q4|82;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SYJ8UrG8mh4rjoXgG7eVKB-Rg8LE5DHtDPZfGi1-_q4|83;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SEEi13bRj-7wk_zDYoTQax-Rg8LE5DHtDPZfGi1-_q4|7;http://www.youtube.com/watch?v=f1VeTP8_Fn0;http://www.youtube.com/watch?v=Hx_AwHq6nzg|7 full;http://www.youtube.com/watch?v=NRLE0nlRWjA|84;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiYld4Um5CRkpERVE/preview|85;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiUXlVcWNMNmQ0STA/preview|86;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEickI2MjJZSGpQc0U/preview|87;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiLWY1Q2tTdkExME0/preview|88;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEibzJBVmxHdjRJb2s/preview|89;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiRVJVd2JydXJOVVk/preview|90;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiZTRvakh0N3dFYXM/preview|91;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiOEpFbUNLR2I2MnM/preview|92;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiT2J5Qnh5OUZCdXc/preview|93;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiQU9IVmRHd0VndkE/preview|94;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiYW1YTHdYLTgwVjg/preview|95;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiRmtKTTVPNk1qclU/preview|96;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEiZTA4VmFhMF8wSlU/preview|97-end;https://docs.google.com/file/d/0B3zKP4CizNEieFV5TkVrWmF1bmc/preview|KeHoachHuyDiet;http://www.youtube.com/watch?v=KCylDQT7lbw;http://www.youtube.com/watch?v=uIi__U2fq9s|1phan2;phimsoc.z/IWZ98Z0E.html|2phimsoc.z/IWZ98Z0F.html|3phan2;phimsoc.z/IWZ98ZI0.html|4phan2;phimsoc.z/IWZ98ZII.html|5phan2;phimsoc.z/IWZ98ZIW.html|6phan2;phimsoc.z/IWZ98ZIO.html|7phan2;phimsoc.z/IWZ98ZIU.html|8phan2;phimsoc.z/IWZ98ZIZ.html|9phan2;phimsoc.z/IWZ98ZWO.html|10phan2;phimsoc.z/IWZ98ZW6.html|11phan2;phimsoc.z/IWZ98ZW7.html|12phan2;phimsoc.zIWZ98ZW8.html|13phan2;phimsoc.z/IWZ98ZW9.html|14phan2;phimsoc.z/IWZ98ZWA.html|15phan2;phimsoc.z/IWZ98ZWB.html|16phan2;phimsoc.z/IWZ98ZWC.html|17phan2;phimsoc.z/IWZ98ZWD.html|18phan2;phimsoc.z/IWZ98ZWE.html|19phan2;phimsoc.z/IWZ98ZOC.html|20phan2;phimsoc.z/IWZ98ZWF.html|[/id]

► XEM PHIM

TAG: Phim 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] . Phim 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] online , nhanh nhất, 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] VietSub, HD , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] Full, 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] SubViet , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] phụ đề tiếng Việt, 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] lồng tiếng , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] thuyết minh , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] VTV1 , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] VTV2 , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] VTV3 , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] VTV9 , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] TodayTV , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] HTV7 , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] HTV9 . 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] Download phim , tải phim 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] mediafire, fshare , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] 4share.com . 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] tập 1 , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] tập 2 , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] 3 , 7 Viên Ngọc Rồng HTV3 - Dragon Ball Kai - Episode [Full] tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,...

Đăng nhận xét

▲TOP▲