Thứ Năm, ngày 09 tháng 1 năm 2014

۞Nhận Xét - Comments

Phim Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ]


Thể loại - Diễn viên: Nhãn: , , , , , ,
Title: Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย)
Also known as: Nang Fah Kub Mafia / The Mafia Angels
Số tập: 20 Episodes
Thể loại: Drama/Action/Romance/Comedy
Rating :Top Rated
Ngày chiếu: thứ 6 - CN
Kênh: Channel 7 BBTV
Phát sóng: 02/12/2011 --- 15/01/2012
Theme song: "Rai Ma...Rak Pai" Weir Sukollawat Kanarot & Pancake Khemanit Jamikorn
Insert song: "Tee Tum Nan Rak Gun Reu Bplao" Tae Witsarak
Insert song 2: "Roo Naa Mai Roo Jai" Weir Sukollawat KanarotDIỄN VIÊN:

Wier Sukollawat as Ram's
Pancake Khemanit as Maela/Mae
Nam Rapeepat as Taywan
Jieb Chompoonuch Piyatumchai as Rose

NỘI DUNG:
Weir (Ram's) là 1 người giàu có anh bỏ nhà đi xa vì anh không thích mẹ anh đi thêm bước nữa,người mà anh ấy nghĩ đã giết chết người em song sinh của mình. Anh ấy vào học viện cảnh sát và được giao nhiệm vụ như 1 cảnh sát mật trong mafia. khi P’ek đi và trưởng thành anh ấy trở thành 1 cảnh sát chìm và anh gặp N’ek, cô ấy là 1 nữ tiếp viên hàng không,sau đó họ phải kết hôn với nhau vì 1 số lời hứa.


[id]Full Engsub;anc.ylPLu5ZXemRPVJ2jmxhuJhiZeIUlEpFPkZoC|1;http://www.dailymotion.com/swf/xtg1y2_nang-fah-gub-mafia-01-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgk66_nang-fah-gub-mafia-01-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgj3b_nang-fah-gub-mafia-01-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgirl_nang-fah-gub-mafia-01-4_shortfilms|2;http://www.dailymotion.com/swf/xtgl56_nang-fah-gub-mafia-02-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgmby_nang-fah-gub-mafia-02-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgnjt_nang-fah-gub-mafia-02-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgpxp_nang-fah-gub-mafia-02-4_shortfilms|3;http://www.dailymotion.com/swf/xtgmjz_nang-fah-gub-mafia-03-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgr9j_nang-fah-gub-mafia-03-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgsep_nang-fah-gub-mafia-03-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgu2j_nang-fah-gub-mafia-03-4_shortfilms|4;http://www.dailymotion.com/swf/xtgsen_nang-fah-gub-mafia-04-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgvbh_nang-fah-gub-mafia-04-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgwcm_nang-fah-gub-mafia-04-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgvjc_nang-fah-gub-mafia-04-4_shortfilms|5;http://www.dailymotion.com/swf/xtgxnc_nang-fah-gub-mafia-05-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtgyxa_nang-fah-gub-mafia-05-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xthejz_nang-fah-gub-mafia-05-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xthf33_nang-fah-gub-mafia-05-4_shortfilms|6;http://www.dailymotion.com/swf/xthlsp_nang-fah-gub-mafia-06-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xthpg5_nang-fah-gub-mafia-06-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xthvrm_nang-fah-gub-mafia-06-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xths9q_nang-fah-gub-mafia-06-4_shortfilms|7;http://www.dailymotion.com/swf/xtianm_nang-fah-gub-mafia-07-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtibp8_nang-fah-gub-mafia-07-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtifdu_nang-fah-gub-mafia-07-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtii51_nang-fah-gub-mafia-07-4_shortfilms|8;http://www.dailymotion.com/swf/xtijve_nang-fah-gub-mafia-08-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtijvw_nang-fah-gub-mafia-08-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtjq4p_nang-fah-gub-mafia-08-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtjqjq_nang-fah-gub-mafia-08-4_shortfilms|9;http://www.dailymotion.com/swf/xtjnw2_nang-fah-gub-mafia-09-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtknqn_nang-fah-gub-mafia-09-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtl52b_nang-fah-gub-mafia-09-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtlh5s_nang-fah-gub-mafia-09-4_shortfilms|10;http://www.dailymotion.com/swf/xtkuf3_nang-fah-gub-mafia-10-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtljb9_nang-fah-gub-mafia-10-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtlkqt_nang-fah-gub-mafia-10-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtlkrg_nang-fah-gub-mafia-10-4_shortfilms|11;http://www.dailymotion.com/swf/xtou9b_nang-fah-gub-mafia-11-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtoucl_nang-fah-gub-mafia-11-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtqq08_nang-fah-gub-mafia-11-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtqq5k_nang-fah-gub-mafia-11-4_shortfilms|12;http://www.dailymotion.com/swf/xtqty5_nang-fah-gub-mafia-12-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtqvpy_nang-fah-gub-mafia-12-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtreiq_nang-fah-gub-mafia-12-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtrfgp_nang-fah-gub-mafia-12-4_shortfilms|13;http://www.dailymotion.com/swf/xtrgxp_nang-fah-gub-mafia-13-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtrimj_nang-fah-gub-mafia-13-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtrrkm_nang-fah-gub-mafia-13-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtrssp_nang-fah-gub-mafia-13-4_shortfilms|14;http://www.dailymotion.com/swf/xttv4g_nang-fah-gub-mafia-14-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xttw0p_nang-fah-gub-mafia-14-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtuut8_nang-fah-gub-mafia-14-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtuvzs_nang-fah-gub-mafia-14-4_shortfilms|15;http://www.dailymotion.com/swf/xtuxae_nang-fah-gub-mafia-15-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtuybp_nang-fah-gub-mafia-15-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtuzau_nang-fah-gub-mafia-15-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtv1u4_nang-fah-gub-mafia-15-4_shortfilms|16;http://www.dailymotion.com/swf/xtv2ux_nang-fah-gub-mafia-16-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtv3vw_nang-fah-gub-mafia-16-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtv5ew_nang-fah-gub-mafia-16-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtv6ej_nang-fah-gub-mafia-16-4_shortfilms|17;http://www.dailymotion.com/swf/xtvnta_nang-fah-gub-mafia-17-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtvotb_nang-fah-gub-mafia-17-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtvq4g_nang-fah-gub-mafia-17-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtvrmr_nang-fah-gub-mafia-17-4_shortfilms|18;http://www.dailymotion.com/swf/xtvt03_nang-fah-gub-mafia-18-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtvtt3_nang-fah-gub-mafia-18-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtvv9a_nang-fah-gub-mafia-18-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtvw1z_nang-fah-gub-mafia-18-4_shortfilms|19;http://www.dailymotion.com/swf/xtvx3a_nang-fah-gub-mafia-19-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtvyen_nang-fah-gub-mafia-19-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtvzfe_nang-fah-gub-mafia-19-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtw0vn_nang-fah-gub-mafia-19-4_shortfilms|20;http://www.dailymotion.com/swf/xtwlgf_nang-fah-gub-mafia-20-1_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtwm9a_nang-fah-gub-mafia-20-2_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtwnsg_nang-fah-gub-mafia-20-3_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xtwoue_nang-fah-gub-mafia-20-4_shortfilms|1-Eng;https://www.youtube.com/watch?v=-g_XhulL2Jg;https://www.youtube.com/watch?v=KqH2AqAyuKM;https://www.youtube.com/watch?v=3VZ9p_-qfFM;https://www.youtube.com/watch?v=Qk5ni99Hh8c|[/id]

Xem phim - Watch Online

TAG:


Phim Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] . Phim Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] online , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] VietSub, HD , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Full, Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] SubViet , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ]Hàn Quốc, Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Lồng tiếng , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Thuyết Minh , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] VTV1 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] VTV2 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] VTV3 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] VTV9 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] TodayTV , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] HTV7 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] HTV9 . Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Download , Tải phim Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] mediafire, fshare , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] 4share.com . Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 1 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 2 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 3 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 4, Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 5 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 6 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 7 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 8, Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 9 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 10 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 11 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 12, Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 13 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 14 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 15 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 16, Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 17 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 18 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 19 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 20, Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 21 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 22 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 23 , Nang Fah Gup Mafia (นางฟ้ากับมาเฟีย) (nosub) [ 1 Eng - 20 Raw ] Tập 24,
^
Top