Chủ Nhật, ngày 02 tháng 9 năm 2012

Tên phim: Hạnh Phúc Ở Phía Trước - Vtv6
Thể Loại: 2011, Phim Bộ, Phim Truyền Hình, Trung Quốc, Tâm Lý Tình Cảm,
Phim được cập nhật trên site:http://phimsoc.net

Hạnh Phúc Ở Phía Trước | Vtv6

Đạo diễn: Đang cập nhật,
Diễn viên: Ady An, Chris Wu, Fu Pei Ci, Mu ChengVan, Tiffany Xu

Thể loại: Phim Tình Cảm,

Quốc gia: Phim Trung Quốc,Thời lượng: 25 Tập
Năm phát hành: 2011


[id]phimsoc.net 1;http://www.youtube.com/watch?v=ndsc2ePQyqc;http://www.youtube.com/watch?v=5wAv0FFyBxU;http://www.youtube.com/watch?v=pnFqiGf0edw|phimsoc.net 2;http://www.youtube.com/watch?v=qwlC4-PCMOg;http://www.youtube.com/watch?v=EZFEOgeQihY;http://www.youtube.com/watch?v=4PuivMQzUOM|phimsoc.net 3;http://www.youtube.com/watch?v=fUWsFV-4oGM;http://www.youtube.com/watch?v=nUycQ9Wa5yo;http://www.youtube.com/watch?v=jkm6h84STUg|phimsoc.net 4;http://www.youtube.com/watch?v=8Iw_I3gxyHI;http://www.youtube.com/watch?v=rz6C3T7Io0Y;http://www.youtube.com/watch?v=fnDgM12Whc0|phimsoc.net 5;http://www.youtube.com/watch?v=T1yAh9bEveI;http://www.youtube.com/watch?v=XNG9n_YPGkY;http://www.youtube.com/watch?v=byh-Ti6OHz0|phimsoc.net 6;http://www.youtube.com/watch?v=-Fr5HGg4vfk;http://www.youtube.com/watch?v=Ce8a0dYbyKM;http://www.youtube.com/watch?v=b19OA17-WbI|phimsoc.net 7;http://www.youtube.com/watch?v=PnRGirm8sSg;http://www.youtube.com/watch?v=aQvmJWp3tyY;http://www.youtube.com/watch?v=xntvpqM7z4c|phimsoc.net 8;http://www.youtube.com/watch?v=Gt4XNJBlfkQ;http://www.youtube.com/watch?v=pZXf-Bh1c8Q;http://www.youtube.com/watch?v=iAdmh3axSmw|phimsoc.net 9;http://www.youtube.com/watch?v=CR3BbV84Wxo;http://www.youtube.com/watch?v=_NEWDJjjWhI;http://www.youtube.com/watch?v=Xy9B9osaObU|phimsoc_net 10;http://www.youtube.com/watch?v=OVJe1Gil014;http://www.youtube.com/watch?v=l60qkxnrIyc;http://www.youtube.com/watch?v=CWE_i2elDfo|phimsoc.net 11;http://www.youtube.com/watch?v=xkoV0BbgSZ4;http://www.youtube.com/watch?v=GYEqaITKFZI;http://www.youtube.com/watch?v=wwbYnIVAdt4|phimsoc.net 12;http://www.youtube.com/watch?v=1NvctvfHBgo;http://www.youtube.com/watch?v=l26LHUaXFng;http://www.youtube.com/watch?v=Kt4OrsO5VYA|phimsoc.net 13;http://www.youtube.com/watch?v=9vVhB5BtxT0;http://www.youtube.com/watch?v=_87pXGFq3YI;http://www.youtube.com/watch?v=QmP0wFYFHA4|phimsoc.net 14;http://www.youtube.com/watch?v=7I32lpDjbKE;http://www.youtube.com/watch?v=E7KWci7qEHk;http://www.youtube.com/watch?v=ikAc9uNAwrQ|phimsoc.net 15;http://www.youtube.com/watch?v=q7W8pV0htUg;http://www.youtube.com/watch?v=JcoG-e9_tjA;http://www.youtube.com/watch?v=vWShgXPIvBY|phimsoc.net 16;http://www.youtube.com/watch?v=4tjbxuo5h6E;http://www.youtube.com/watch?v=kJy-KD2emfg;http://www.youtube.com/watch?v=LwWSVhoQIFw|phimsoc.net 17;http://www.youtube.com/watch?v=mFK51K3Vk_o;http://www.youtube.com/watch?v=2GZ6wZtyzXo;http://www.youtube.com/watch?v=rPBiJhMnr8Q|phimsoc.net 18;http://www.youtube.com/watch?v=3FmSCKCdKhY;http://www.youtube.com/watch?v=WjzaMJ265Ek;http://www.youtube.com/watch?v=XFxmxlofi50|phimsoc.net 19;http://www.youtube.com/watch?v=VPxyKre4nDc;http://www.youtube.com/watch?v=NfN6sVX90rk;http://www.youtube.com/watch?v=zqspuDOXkC0|phimsoc_net 20;http://www.youtube.com/watch?v=0ps_Xfgg6T0;http://www.youtube.com/watch?v=V4pmjhzItpg;http://www.youtube.com/watch?v=F2FvR9VCdCk|phimsoc.net 21;http://www.youtube.com/watch?v=__r1mSKbfSY;http://www.youtube.com/watch?v=sxjeWAyJ7rY;http://www.youtube.com/watch?v=l6Sywi2ksqA|phimsoc.net 22;http://www.youtube.com/watch?v=Crm_Tvg3jg8;http://www.youtube.com/watch?v=koSogg6VZJA;http://www.youtube.com/watch?v=xT5Utaqu2K0|phimsoc.net 23;http://www.youtube.com/watch?v=7Ta44vuDI84;http://www.youtube.com/watch?v=-22M4vtyi3k;http://www.youtube.com/watch?v=TsMjOIjV1Ho|phimsoc.net 24;http://www.youtube.com/watch?v=3jcN93CZk0c;http://www.youtube.com/watch?v=ggtw-15Bj2c;http://www.youtube.com/watch?v=uObtL4TtIMM|phimsoc.net 25;http://www.youtube.com/watch?v=Qzen7kv_RY0;http://www.youtube.com/watch?v=Z83zdMMHZDk;http://www.youtube.com/watch?v=SEp6-uFjMNg;http://www.youtube.com/watch?v=Qb8zXvC_Ndk;http://www.youtube.com/watch?v=LEz2ls_N3QQ|[/id]

► XEM PHIM

Đăng nhận xét

▲TOP▲